LUONNONVARA-ALAN TYÖHYVINVOINTIVISIO 2025

Tyhyvisio

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Tehdään luonnonvara-alan turvallisuustutkimuksen strategia

Tuotokset

Turvallisuustutkimuksen strategia luonnonvara-alalle, raportti, TTS tiedote