Turvemaametsien kestävä käsittely: uudistaminen ja uudistuminen

Tuudi

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa suometsien uudistamisen tietopohjaa. Tutkimuksessa tarkastellaan istutuksen, kylvön ja luontaisen uudistamisen tuottamia tuloksia erilaisilla kasvupaikoilla erilaisten maanpinnan käsittelyjen yhteydessä. Tutkimus perustuu kenttäkokeiden seuranta-aineistoihin. Pääpaino on aluksi mäntyvaltaisissa metsissä, joita on lähitulevaisuudessa tulossa toimenpidevaiheeseen suuri pinta-ala.

Tuotokset

Tieteelliset julkaisut sekä tulosten käytäntöönvientiä tukevaa materiaalia. Julkaisujen aiheina mm. kylväen ja luontaisesti uudistettujen männiköiden uudistumistulos: kasvupaikan ominaisuuksien, maaperän kosteuden ja maanmuokkauksen vaikutukset: istuttaen uudistettujen suometsien uudistumistulos: kasvupaikan ominaisuuksien, maaperän kosteuden ja maanmuokkauksen vaikutukset: tukkimiehentäin aiheuttamat tuhot suometsien uudistamisaloilla: esiintyminen ja vaikutus uudistamisen onnistumiseen.