Kalojen PIT-telemetrialaitteiston rakentaminen Oulun kaupunkipurojen koealueelle

Tutkimusinfra Oulun kaupunkipuroihin

Alkamispäivä

01.11.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tutkimusinfran rakentaminen Oulun kaupungin kalataloudellisesti kunnostamalle Hupisaarten purojen alueelle.

Tuotokset

Kalojen PIT-telemetrialaitteisto tutkimuskäyttöön.