Tutkimus- ja kehittämisohjelman Uudet metsä- ja puubiomassaperäiset tuotteet ja palvelut (NEW) koordinaatiohanke

Tutkimus- ja kehittämisohjelma

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Kyseessä on v. 2014 alusta käynnistyneen tutkimus- ja kehittämisohjelman koordinaatiohanke. Koordinaatiohankkeen kautta ohjataan ja tuetaan koko ohjelman ja sen hankkeiden toimintaa. _x000D__x000D_Koko NEW-ohjelman aihepiiri on laaja ja kolmen eri teema-alueen tutkimushankkeet liittyvätkin eri tavoin lähes kaikkiin Luken strategisiin päämääriin, ainoastaan ruokaketju ei ole mukana. Ohjelmaa lähinnä olevat strategiset päämäärät ovat: "Biomassaan perustuvat tuottet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille" ja Hyvinvointia ja yritystoimintaa syntyy luonnon aineettomien arvojen hyödyntämisellä". Samoin tutkimusagendan eri kohdista toiminta liittyy useihin, keskeisimpinä juuri biopohjaisiin tuotteisiin sekä luonnon ja aineettomiin arvoihin perustuviin palveluihin liittyvät tutkimusteemat. Tärkeintä koko ohjelmassa ja samalla sen koordinaatiossa on kuitenkin toiminnan luonne: tutkimus- ja kehittämstyö on luonteeltaan sellaista, että siinä edetään jollakin tavalla kohti tuotetta tai palvelua. Nämä voivat olla julkispalveluita tai yritysten käyttöön tarkoitettuja._x000D__x000D_NEW-ohjelman koordinaatiohankkeen erityisenä tavoitteena on löytää ja kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja tutkimustietoon ja osaamiseen perustuvien tuotteiden ja palveluiden tunnistamista ja arviointia varten. Tämä palvelee Luken ja elinkeinoelämän (mukaan lukien yrityshautomot ja kehitysyhtiöt) välisen yhteistyön kehittämistä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rajapintaa. _x000D__x000D_

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt