Tutkimuksesta Kilpailukykyä puutuotealalle 2016-2019

TutKi

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.09.2019

Tavoitteet

TutKi hanke auttaa puutuotealan mikro ja pieniä yrityksiä markkinoinnissa, digitalisaatiossa ja ympäristöviestinnässä. Kohderyhmänä ovat yritykset Etelä-Suomessa.

Tuotokset

Hankkeeseen osallistuvat yritykset tai jäjrestöt saavat tukea esimerkiksi: Tuoteiden näkyvyyden parantamiseen, yhteiset brändin kehittämiseen, kestävän metsänhoidon tuotesertifiointiin, ympäristöselosteiden laadintaan, digitalisaatioon, tuotekehitykseen ja henkilöstän koulutukseen.