Tuhoojien tuntemisella kestävään marja- ja hedelmänviljelyn kasvinsuojeluun

TUTKA

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

1.Kehittää menetelmä petohyönteisen tai petopunkin saalislajin käytön määrittämiseen
2.Nopeuttaa biologisen torjunnan käytäntöön soveltamista marjojen ja hedelmien viljelyssä
3. määrittää hedelmäpuun syövän riskioloja Suomessa ja kohdentaa sen perusteella parhaiten soveltuvia torjuntamenetelmiä
4.kehittää tunnistus- ja hallintamenetelmiä uusien, erityisesti mansikan maalevintäisten tuhoojien hallintaan

Tuotokset

1.Tuotetaan uusi menetelmä biologisen torjunnan toimivuuden osoittamiseksi ja nopeutetaan tuhoeläinten biologisen torjunnan käyttöönottoa.
2.Ohjeistus hedelmäpuunsyövän hallintaan viljelmillä ja taimistoilla. Kehitetään riskinarviointia ennustamaan taudin alueellista ankaruutta ammattimaisen omenanviljelyn levitessä Sisä-Suomeen
3.Valmistellaan suositukset viljelytekniikaksi maalevintäisten kasvintuhoojien vaivaamilla mailla ja kehitetään menetelmiä kasvintuhoojien määrittämiseksi maasta.