Turkinpurenta siniketuilla: syntytapa, syyt ja ehkäiseminen

TUSINA

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Turkiksiksi kasvatettavilla siniketuilla havaitaan turkinpurentaa, joka on paitsi taloudellinen myös mahdollisesti eläinten hyvinvointiin liittyvä ongelma. TUSINA-hanke tutkii turkinpurennan syntytapaa ja syitä sekä keinoja, joilla ongelmaa voidaan vähentää. Tutkimusmenetelminä ovat ketunkasvattajille suunnattu kysely, kenttätutkimukset sekä tutkimustilalla tehtävät eläinkokeet.

Tuotokset

”Sinikettujen turkinpurennan vähentämisen toimenpidesuunnitelma” ketunkasvattajien käyttöön sekä tieteellisiä julkaisuja.