Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin

Turvemaiden metsätalouden vaihtoehdot

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Laajentaa turvemaametsien puuntuotannon menetelmäportfoliota siten, että käytettävissä on vaihtoehtoja, jotka parantavat turvemaiden metsätalouskäytön kestävyyttä ja hyväksyttävyyttä. Näin varmistetaan, että turvemaiden muodostama neljännes metsämaastamme on jatkossakin käytettävissä biomassojen tuotantoon.

Tuotokset

Tietoa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutuksesta metsikön vedenpinnan tason vaihteluun, puuntuotokseen, kasvihuonekaasupäästöihin (rahoitus Koneen säätiöltä, Meeri Pearson) sekä valumaveden laatuun