Maatalouden työturvallisuuskulttuurin edistäminen ja tiedon levittäminen

Turvaviesti

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tällä hankkeella pyritään luomaan välineitä pitkäjänteiseen maatalousyrittäjien työturvallisuuskulttuurin ja riskienhallinnan edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on koota ja muokata olemassa olevaa tietoa työturvallisuuskulttuurista, ja levittää sitä erityisesti nuorille maatalousyrittäjille. Hyvan työturvallisuuskulttuurin luominen maatiloilla on myös tärkeää maatalouden sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Hanke tekee yhteistyötä Eurooppalaisen Sacurima COST - verkoston kanssa.

Tuotokset

Maatalouden turvallisuuskulttuuria koskeva kirjallisuuskatsaus ja asiantuntija haastatteluja, turvallisuuskulttuuritietoiskusarja (1 pvä/vähintään 2 tilaisuutta) nuorille maatalousyrittäjille, kirjoitetaan lehtiartikkeli maatilan turvallisuuskulttuurin tekijöistä Koneviesti-lehteen, kehitetään maatilan turvallisuuskulttuurin kehittämispolku ja raportti.
Tiestoiskupäivät järjestetään 21.1.2019 Tampereella Ahlmanin Opistolla ja Iisalmessa 24.1.2019 Savonia Ammattikorkeakoululla.