Opas karjanhoitotyön turvallisuudesta

Turvaopas

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

MTT:ssä totutettuun väitöskirjatutkimukseen sisältyi artikkeli, jonka mukaan luottamuksellinen, hyvä vuorovaikutussuhde nautaeläinten kanssa, eläinten hoidon rutiininomaisuus, hoitajan tietämys eläinten luontaisesta käyttäytymisestä ja eläinten stressin kokonaisvaltainen välttäminen auttavat vähitellen luomaan hoitajalle turvalliset työolosuhteet. Hankkeen tavoitteena on laatia käytännönläheinen opas siitä, miten turvallisten työolosuhteiden luominen eläinten hoitotyössä on mahdollista. Tilastojen mukaan kotieläinten hoitotyöt olivat viime vuonna työvaihe, jossa yleisimmin (43 % kaikista työtapaturmista) sattui vakuutetuille maatalousyrittäjille työtapaturmia. Tilastokeskuksen mukaan varsinkin naisten työtapaturmista suurin osa (76 %) sattui eläinten hoitotyön aikana. Kunta-alan työtapaturmia selvittävän Työturvallisuuskeskuksen raportin mukaan merkittävimmät (vähintään 4 pv työkyvyttömyys) työpaikkatapaturmien tapaturmasuhteet olivat maatilatalouden ja eläintenhoidon työtehtävissä. Oppaan kohderyhmänä ovat kaikki maatiloilla työskentelevät: maatalousyrittäjät, lomittajat, viljelijöiden puolisot, perheenjäsenet, karjanhoitotöissä työskentelevät palkatut työntekijät sekä yritysmuotoisten maatilojen osakkaat. Opas laaditaan aiheesta julkaistun väitöskirjatyön sekä muiden kirjallisuuslähteiden pohjalta. Lisäksi alalla työskentelevien neuvojien tietämyksen pohjalta vieraillaan valituilla viidellä tilalla seuraamassa ja valokuvaamassa taitavien eläinten hoitajien työskenteleyä. Samalla kerätään tietoja hyviksi ja toimiviksi havaituista käytännöistä. Maatilojen työturvallisuuden koulutuksen parissa työskentelevä professori Deborah Reed toimii tärkeänä linkkinä sikäläiseen tietämykseen ja hyviksi havaittuihin käytäntöihin USA:ssa pitkän ja ansioituneen työkokemuksensa pohjalta. Professori Deborah Reed toimi Marja Kallioniemen väitöskirjan esitarkastajana.