Turkiseläinten taloudellisten ominaisuuksien genetiikka ja valintaohjelman kehittäminen

TURVAKE Turkiseläinten taloude

Alkamispäivä

01.01.2002

Päättymispäivä

31.10.2020

Tavoitteet

TURVAKE projektissa parannetaan Suomen turkiseläimille tehtävää jalostusarvojen laskentaan hakemalla parhaat tilastolliset mallit ja geneettiset parametrit jalostusarvosteltaville ominaisuuksille.

Tuotokset

Uudistetut jalostusarvostelut ketuille: hedelmällisyys, gradeeraus- ja nahkaominaisuuksille.