Tavoitteena tuhat vuotta pitkä vuosilustokronologia (1000−2000 jKr) Turun ja Lounais-Suomen rakennus-, ympäristö-, ja ilmastohistorian tutkimukseen

TURKU1000

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Puiden vuosilustodataa pääosin historiallisilta ja arkeologisilta kohteilta tullaan käyttämään Turun ja Lounais-Suomen alueen puulustokronologian rakentamiseen. Kronologiaa tullaan rakentamaan niin perinteisiä kuin tieteenalan viimeaikaisimpia menetelmiä käyttäen ja soveltaen niitä niin elävistä puista kuin muinaisista lustonäytteistä saatuun dataan. Tuotettuja aineistojan tullaan käyttämään alueen rakennus-, ympäristö-, ja ilmastohistorian tutkimukseen viimeisen vuosituhannen ajalle.

Tuotokset