Turkistila 2020 – Turkiseläinten hyvinvointihanke

Turkistila 2020

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.12.2015

Tiivistelmä

Turkistila 2020 -hanke muodostuu kehittämis- ja tiedonvälitystoimenpiteistä, joiden tavoitteena on sekä turvata turkiseläinten hyvinvointi että lisätä turkiseläimiä kasvattavien yrittäjien kilpailukykyä maailman turkismarkkinoilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueella sijaitsevat turkistilat. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja, joilla turkiseläinten kasvatusta voidaan kehittää määrätietoisesti siten, että turvataan eläinten hyvinvointi riskeeraamatta tuotannon kannattavuutta. Hankkeen yksilöidyt toimenpiteet ovat turkiseläinten hyvinvoinnin arvioiminen tilatasolla yhteiseurooppalaisella WelFur menetelmällä, eläinten hyvinvoinnin ja eläinterveydenhuollon neuvonta turkistuottajille sekä WelFur hyvinvoinnin mittausprotokollan kehittäminen suomensupille. Turkistila 2020 -hanke turvaa turkiselinkeinon työpaikkojen säilymistä vastaamalla nykyaikaisen eettisen eläintuotannon asettamiin haasteisiin. Hankkeen suorina edunsaajina ovat pääasiassa hankealueen turkiseläinkasvattajat ja turkiselinkeino yleensä ja välillisesti koko hankealue. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.