Tehoa turkislannan hyödyntämiseen

TURKISTEHO

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään uusia turkiseläinten lannan arvon säilyttäviä ja ravinteet kierrättäviä ratkaisuja turkiselinkeinoon yhteistyössä elinkeinon kanssa.

Tuotokset

Hanke tuottaa esimerkkiketjuja turkislannan nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen, ml. ketjujen ympäristövaikutusten ja kannattavuuden arvioinnit.