Turkislannan määrä ja laatu

Turkislanta

Alkamispäivä

15.02.2016

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Turkislannan määrän ja laadun tiedot ovat vanhentuneet ja riittämättömät. Tässä hankkeessa selvitetään yhdessä turkistuottajien kanssa muodostuvien lantojen määrät ja laadut siten, että tiedot saadaan ajantasaisiksi mm. Nitraattiasetuksessa, päästöinventaarioissa ja muissa vastaavissa. Samalla täsmennetään turkislannan käytön kehittämisessä tarvittavia tietoja.

2) Toteutus

Hanke toteutetaan kahdessa osiossa. Ensimmäisessä luodaan Suomen normilantajärjestelmään turkislannan laskenta ja toisessa kerätään käytännön tietoa turkistarhoilla.

3) Tuotokset
Tuloksena saadaan turkiseläinten vuotuiset lantamäärät ja lantojen laadut eri toimijoiden käyttöön.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tulokset viedään lainsäädäntöön ja ne vaikuttavat turkistuotannon käytännön toimiin suoraan.

5) Asiakkaat
MMM, YM, lupa- ja valvontaviranomaiset, turkistuottajat