Turvemaiden ravinnehuuhtoumat – suomalaisen tutkimustiedon yhteenveto

TuRa Turvemaiden ravinnehuuhto

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2018

Tavoitteet

Tutkimuksessa kootaan, analysoidaan ja julkaistaan Tohmajärvellä vuosina 1983-2000 sijainneella turvemaan huuhtoutumiskentällä tehtyjen kokeiden tulokset. Kentällä oli tuona aikana neljä koetta, joista saadaan selville kevätviljojen ja monivuotisten nurmien, kivennäislannoituksen, lannanlevityksen ja kesannointimenetelmän vaikutukset ravinteiden huuhtoutumiseen. Aineisto analysoidaan koe kerrallaan, minkä lisäksi aineistoa tarkastellaan jatkumona erilaisten huuhtoumailmiöiden löytämiseksi.

Tuotokset

tieteelliset julkaisut ravinteiden huuhtoutumisesta turvemaasta: aineistoa käytettäväksi erilaisissa laskemissa, mallinnuksissa ja skenaarioiden luomisessa: yleistajuisia ja neuvonnallisia kirjoituksia