Tuottava pohjalainen naudanlihantuotanto

TUPONA

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

30.04.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli parantaa naudanlihantuotannon kilpailukykyä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella, ja varmistaa korkealaatuisen kotimaisen naudanlihan saatavuus kuluttajille myös ensi vuosikymmenellä. Tavoitteena oli, että hanke tavoittaa eri toimenpiteiden kautta 50 % hankealueen lihatiloista.

Tuotokset

Naudanlihantuotannon keskeisimpiin ongelmakohtiin haettiin ratkaisumalleja, jotka hyödyttävät alan toimijoita. Hanke tuotti selvityksiä, malleja ja toimintatapoja, joita jaettiin naudanlihaa tuottaville tiloille koulutuksissa ja pienryhmissä.

Kumppanit