Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen

TUOPRO

Alkamispäivä

28.02.2015

Päättymispäivä

28.02.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuorekasvisten laadun varmistaminen sekä kotimaisten kasvisten tuotannon turvaaminen. Hankkeessa luodaan organisoitu, viljelijöiden omavalvontakäyttöä palveleva toimintamalli, joka edesauttaa tuotteiden jäljitettävyyden ja hygieenisen laadun turvaamisessa. Hankkeessa laaditaan kansallinen Hyvän käytännön opas tuorekasviksia käsitteleville yrityksille. Hankkeessa myös kootaan yhteen käyttökelpoiseen muotoon kasvisten tuotantoprosesseihin liittyvää tietoa. Hankkeen tuloksena syntyy alkutuotannon omavalvonnassa hyödynnettävä tuoteturvallisuuden varmennuskonsepti. Hanke edesauttaa tuotteiden tuoteturvallisuuden ja jäljitettävyyden paranemista dokumentoidusta ja kustannustehokkaasti. Hyvän käytännön opas parantaa kotimaisten kasvisten tuotantoedellytyksiä ja varmistaa prosessoitujen kasvisten turvallisuutta. Tuotteiden laadun ja jäljitettävyyden turvaaminen sekä ohjeistetut hyvät käytännöt lisäävät kuluttajien luottamusta suomalaisiin kasvistuotteisiin ja edistävät näin suomalaisten kasvisyritysten toimintaedellytyksiä.