Terveen kuusen siemenen tuottaminen: kuusentuomiruosteen isäntäkasvit, patogeenisuus ja infektiobiologia

TUOMIRUOSTE

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää kuusentuomiruosteen väli-isäntäkasvilajisto taudin leviämisen estämiseksi kasvien välityksellä, sienen torjunnan parantamiseksi ja siementuhojen vähentämiseksi kuusen siemenviljelmillä. Lisäksi tavoitteena on selvittää hyönteisten rooli geneettisen monimuotoisuuden lisäämisessä ja taudin leviämisessä. Sienen itiölevinnän määrällistä ja laadullista vaihtelua tuomien ympärille pyritään myös selvittämään tarkentaaksemme sienen leviämistapoja torjunnan tehostamiseksi.

Tuotokset

Sienen patogeenisuus eri kasveilla antaa tiedon alttiista väli-isäntäkasveista, jotka kykenevät levittämään tautia niin Suomessa kuin Ruotsissa. Tieto mahdollistaa torjunnan kohdistamaan joko pelkästään tuomeen ja/tai muihin kasveihin. Hyönteisten rooli sienen seksuaalisessa lisääntymisessä ja epidemioissa geneettisen diversiteetin lisääjinä saadaan selvitettyä. Eri itiöasteiden leviäminen tuomien ympärille saadaan ajallisesti ja määrällisesti määritettyä itiökeräimillä ja levinnän mallintamisella. Tuloksista kirjoitetaan useita tieteellisiä artikkeleita.