Tulokas- ja vieraslajit sekä kuusen patogeenit

Tulokas- ja vieraslajit sekä k

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hanke keskittyy metsäpuiden tulokas – ja vieraslajitaudinaiheuttajien sekä kuusen patogeenien tutkimiseen. Tulokas- ja vieraslajit metsäpuiden taudinaiheuttajina ovat lisääntyneet viime vuosien aikana sekä taimitarhoilla että metsäluonnossa ilmaston muutoksen, kansainvälisen taimikaupan ja ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden vuoksi. Lisäksi kuusella (Picea abies) on yhä enemmän tehty havaintoja mahdollisesta kasvitaudista /taudeista, joihin liittyvät korot ja pihkavuoto. Vieras- ja tulokaslajeista tutkimuksessa keskeisellä sijalla ovat moni-isäntäiset Phytophthora-lajit, jotka aiheuttavat tuhoja sekä lehti- että havupuilla ja Cronartium-lajit, joista tulokaslaji C. ribicola aiheuttaa tervasrosoa viisineulasmännyllä. Hankkeessa tutkitaan myös Neonectria fuckeliana -sienen yhteyttä kuusen koro- ja pihkavuoto-oireisiin. Hanke vastaa ministeriön asettamiin metsien monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisen sekä ympäristönsuojelun tulostavoitteisiin. Erityisesti hanke korostaa tulokas- ja vieraslajeihin liittyvää toimintaa lisäämällä tietoisuutta lajien metsäluonnolle ja taimituotannolle aiheuttavista uhista ja pyrkimällä kehittämään keinoja tehokkaampaan lajien ominaisuuksien määrittämiseen ja tuhoojien leviämisen estämiseen ja kartoittamiseen. Kasvintuhoojat ovat uhka metsiemme tuotannolle, monimuotoisuudelle ja metsien / luonnon tarjoamille hyvinvointia lisääville aineettomille arvoille, joita kaikkia Luken strategiset päämäärät tukevat.