Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito – tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto

Tulevaisuuden metsät ja metsän

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito tutkimusohjelmassa tuotetaan tulevaisuuden metsien hoidon ja kasvatuksen tarpeisiin tietoa, osaamista ja toimintamalleja yhdessä metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan kanssa. Tutkimusohjelma tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista päätöksenteon tueksi kangas- ja turvemaiden metsien uudistamisesta, kestävästä metsänkasvatuksesta ja puuntuottamisen vaihtoehdoista. Tutkimusohjelman tuottaa uusia tutkimustuloksia ja välittää tietoa erityisesti seuraaville asiakasryhmille: yritys-, elinkeinoelämän toimijoille ja metsänomistajille mm. metsän uudistamisen, kasvatuksen ja käsittelyn ohjeiden laatimiseen (metsänhoitosuositukset) ja käytännön toiminnan suunnitteluun ja operatiiviseen toteutukseen, poliittiseen päätöksentekoon osallistuville mm. kansallisten politiikkaohjelmien (KMO 2015, Suomen biotalousstrategia) toteuttamiseen ja laatimiseen ja lainsäädännön kehittämiseen (esim. metsälaki ja KEMERA-laki)_x000D_- yliopistojen ja muiden oppilaitosten opettajille tukea (esim. oppaiden ja oppikirjojen muodossa) sekä tutkijoille kotimaassa että ulkomailla uutta tietoa ja uusia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusohjelma tukee erityisesti seuraavia Luonnonvarakeskuksen strategisia päämääriä: a) Kestävien ja resurssitehokkaiden kulutus- ja tuotantotapojen sekä teknologioiden kehittäminen, b) Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille, c) Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu muuttuvissa oloissa ja d) Biotalouden päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen.