Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät

Tulentekijät

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (tule-sairaudet) ja vammat ovat selvästi merkittävimmät suomalaisten maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeisiin, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä niistä aiheutuneisiin työkyvyttömyysvuosiin ja korvauskustannuksiin johtavat tautiluokat. Tule-sairauksien väestötasolla tunnistettuja riskitekijöitä ovat työssä ja vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat, liian voimakas, toistuva tai yksipuolinen liikuntaelinten kuormittuminen, ylipaino ja tupakointi. Turvalliset ja ergonomiset työmenetelmät sekä liikunnallinen ja terveyshakuinen elämäntapa puolestaan ylläpitävät tuki- ja liikuntaelinten terveyttä.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuneiden työtapaturmien ja ammattitautien esiintyvyydestä tule-sairauden takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneilla maatalousyrittäjillä. Viitoittavatko aiemmat työtapaturmat ja ammattitaudit maatalousyrittäjän tietä kohti työkyvyttömyyseläkettä? Torjuntatoimenpiteiden kustannustehokkuuden parantamiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa myös siitä, miten tule-sairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet jakautuvat muun muassa eri tuotantosuuntia, tilakokoluokkia, työolosuhteita ja elintapoja edustavien maatalousyrittäjien kesken.

Tämän TTS Työtehoseuran ja Luonnonvarakeskuksen yhteistutkimuksen tavoitteena on pidentää ja vahvistaa maatalousyrittäjien työuria selvittämällä ja tiedottamalla yleistajuisesti maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävistä ja uhkaavista tekijöistä. Riskitekijöiden tuotantosuunnittaisen tunnistamisen lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaiset työolosuhteet ja elintavat ovat tyypillisiä niillä maatalousyrittäjillä, jotka ovat pitkästä työurasta huolimatta kyenneet säilyttämään työkykynsä.