Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma

TUKALA

Alkamispäivä

09.09.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Luodaan ja kehitetään tutkimuksen ja kalastajien välisiä verkostoja, jotka pyrkivät ratkaisemaan kaupallisen kalastuksen ongelmia ja edistämään kaupallisen kalastuksen jatkuvuutta, tehostavat tiedonkeruuta ja lisäävät kalakantojen seurannan ja tutkimuksen laatua.

Tuotokset

Toimintamallit kalastajien ja tutkimuksen väliselle kaksisuuntaiselle tiedonkululle ja tiedon yhteistuotannolle, sovellukset tiedonkulun helpottamiseksi, pyyntitekniset ratkaisut kalastuksen valikoivuuden edistämiseksi ja hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi, toimintamalli vierasainepitoisuuksien kustannustehokkaalle seurannalle.