Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto

TUISNA

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

30.04.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli parantaa itäsuomalaisen naudanlihantuotannon kilpailukykyä ja varmistaa korkealaatuisen kotimaisen naudanlihan saatavuus kuluttajille myös ensi vuosikymmenellä. Tavoitteena oli, että hanke tavoittaa eri toimenpiteiden kautta 50 % hankealueen lihatiloista.

Tuotokset

Naudanlihantuotannon keskeisimpiin ongelmakohtiin haettiin ratkaisumalleja, jotka hyödyttävät alan toimijoita. Hanke tuotti selvityksiä, malleja ja toimintatapoja, joita jaettiin naudanlihaa tuottaville tiloille koulutuksissa ja pienryhmissä.

Kumppanit