TUIKEPUU Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostuksen tueksi

TUIKEPUU

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

28.02.2017

Tavoitteet

TUIKEPUU -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat nopean, kustannustehokkaan ja luotettavan optisen teknologian kehittäminen ja käyttöönotto männyn sydänpuun uuteaineiden pitoisuuden mittaamiseksi ja ainespuun jalostamisen työvälineeksi. Kyseessä on kehitys- ja pilotointihanke, jossa tuotetaan uutta tietoa ja osaamista, joilla pyritään edistämään Suomelle tärkeän uusiutuvan luonnonvaran, männyn sydänpuun, materiaalitehokasta hyödyntämistä.
TUIKEPUU -hanke vahvistaa osaamista metsänjalostukselle ja puuntutkimukselle tärkeiden mittausteknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä antaa valmiuksia uuden mittausteknologian ja -laitteiston kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke tukee tutkimustoiminnan ja työpaikkojen säilymistä Etelä-Savossa. Kohderyhminä ovat metsänjalostustoiminta ja -tutkimus, metsänomistajat, puurakennusala sekä puutuoteteollisuus. Hankkeen ansiosta Luke pystyy entistä paremmin tarjoamaan palveluja pk-yritysten TKI-toimintaan, mikä hyödyttää alueen elinkeinoelämää.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena valmistuu mittalaite, jolla voidaan mitata laboratoriomittakaavassa fenolisten uuteaineiden pitoisuutta suoraan männyn sydänpuunäytteistä.
Männyn siemenviljelysnäytteistä mitattuja tuloksia käytetään esimerkkinä mittalaitteen käytännön hyödyntämisestä.