Kansainväliset kauppasopimukset, Brexit ja Suomen maa- ja elintarviketalous

TRADEPLUS

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tarkastella laajasti suomalaisen maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytyksiä, mahdollisuuksia ja uhkia Brexitin toteutuessa ja kansainvälisen kauppapolitiikan muuttuessa monenkeskisestä järjestelmästä kohti kahdenvälisiä sopimuksia.

Tuotokset

Tutkimus tuottaa vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miten Brexit vaikuttaa EU:n ja Britannian kauppavirtoihin maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa? Minkälaisia vaikutuksia Brexitilla on suomalaiseen maa- ja elintarviketalouteen ja eri tuotesektoreihin? Miten kauppapolitiikan muuttuminen kohti kahdenvälisiä sopimuksia muuttaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kansainvälistä kauppaa?