Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen

TRADE Kansainvälisten kauppaso

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tarkastella, mitä vaikutuksia EU:n ja USA:n välisellä vapaakauppasopimuksella olisi maa- ja elintarviketalouteen Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi tarkastellaan millä tavalla kansainvälisen maatalouskaupan muutokset vaikuttavat elintarvike-turvallisuuteen ja kuinka elintarviketurvallisuus vaikuttaa kansainväliseen maatalouskauppaan? Hanke on osa POL2020- hankekokonaisuutta "Maatalous- ja maaseutupoliittisen toimintaympäristön ennakointi".