Trade-offs and synergies in land-based climate change mitigation and biodiversity conservation

TRACY

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.08.2022

Tavoitteet

Hankkeessa tarkastellaan ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden yhteensovittamisen ristiriitatilanteita ja synergioita maankäyttösektorilla.

Tuotokset

Tuloksia voidaan
hyödyntää suunniteltaessa käytäntöjä, kriteerejä ja ohjauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaarantamatta luonnon
monimuotoisuutta.