Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa

TOSKA Toimiva salaojitus kasvi

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa kasvintuotannon, maan kuivatuksen ja vesiensuojelun suunnittelua varten siten, että turvataan satotaso ja sadon laatu ja minimoidaan vesistökuormitus. Tutkimuksessa selvitetään salaojitusmenetelmien, salaojien ympärysaineiden ja ojavälien vaikutuksia ravinnehuuhtoumiin, pinta- ja salaojavalunnan suhteisiin, satoon ja maan rakenteeseen. Mallinnuksen avulla selvitetään veden, ravinteiden ja eroosioaineksen kulkeutumisreittejä ja satoon vaikuttavia tekijöitä.

Tuotokset

tieteellisiä julkaisuja: neuvonnallisia julkaisuja viljelijöille: tietoa ja ohjeita suunnittelijoille, urakoitsijoille ja rahoitustukien valmistelijoille