Tornionjoen lohikuolemat

Tornionjoen lohikuolemat

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

30.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tornionjoen vesistöalueella on vuosina 2014-15 todettu normaalista poikkeavaa kuolleisuutta nousulohissa. Eviraan, Lapin ELY-keskukseen ja Luonnonvarakeskukseen on tullut runsaasti yhteydenottoja asiaan liittyen, mm. valokuvia sairaista ja kuolleista kaloista. Lohen kasvanut kuolleisuus on koettu kiusalliseksi imagohaitaksi Perämeren ja Tornionjoen lohenkalastukselle biologisten ja taloudellisten menetysten lisäksi. Tähän mennessä Suomen ja Ruotsin kalatautitutkimuksiin on saatu näytteiksi vain yksittäisiä lohia, eikä siltä pohjalta ole voitu varmistaa kasvaneen kuolleisuuden syitä ja mittakaavaa. Näiden selvittämiseksi tarvitaan erillinen tutkimusprojekti, jolla riittävä aineistonkeruu ja analyysit voidaan varmistaa. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on saada tietopohjaa lohikuolemien mahdollisiin pitkän tähtäyksen ehkäisytoimiin.
2) Toteutus
Eviran vetämällä projektilla pyritään yhteistyössä Luken kanssa keräämään huomattavasti aiempaa runsaammin lohia kalatautimäärityksiin sekä havaintoaineistoja eri asteisesti oireilevien lohien esiintymisestä saaliissa. Projektilla turvattaan yhteistyö Eviran ja Luken välillä, kalatautitutkijan kenttätyö sekä riittävä verkostoituminen mm. kalastajien kanssa. Yhteistyötä tehdään mahdollisimman tiiviisti myös ruotsalaisten toimijoiden kanssa (SVA, Länsstyrelsen, kalastajat).

2-3 lohenkalastajaa merialueelta ja 2-3 Tornionjoen jokialueelta koulutetaan saaliskaloissa havaittavien silmämääräisten muutosten havainnointiin maalis-huhtikuussa. Kalastajiin pidetään yhteyttä ja projektihenkilön kenttäkäynnit ajoitetaan tehtyjen havaintojen pohjalta. Ajantasaisen tilannekuvan pohjalta Eviran projektihenkilö siirtyy kesällä tekemään sairaiden lohien ruumiinavauksia ja ottamaan näytteitä tautitutkimuksiin sekä meri- että jokialueella. Näytteenoton yhteydessä otetaan talteen myös mm. suomunäytteet, josta voidaan tarvittaessa selvittää myöhemmin näytekalojen taustaa (ikä, alkuperä). Seurantoihin mahdollisesti liitetään mukaan tiedonkeruuta ylisiirtoprojektien lohista ja/tai kalaportaiden videoaineistoista Perämeren joissa.

Luken tehtäviin projektissa kuuluvat:
•koordinoi toimintaa yhdessä Eviran kanssa
•ohjeistaa ja avustaa näytteenottojen järjestämisessä
•kokoaa ja esikäsittelee saalisnäytteet, sekä analysoi suomunäytteet
•mikäli joissa järjestyy videokuvaus, analysoi kuvamateriaalit
•analysoi aineistoja oireilevien lohien esiintymisen runsauteen liittyen, yhdistäen tiedot muihin Luken seurantatietoihin

3) Tuotokset
Tutkimusraportti, tiedotteita ja yleistajuisia kirjoituksia projektin tuloksista. Tiedotusta päätöksentekijöille, kuten mm. Tornionjoen kalastuksensäätelystä vastaaville viranomaisille.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Lohikuolemat ovat osa itämeren lohikantojen arvioinnissa hyödynnettävää tietoa ja lisätieto kuolemista vaikuttaa Perämeren ja Tornionjoen ammatti- ja virkistyskalastukseen, sekä potentiaalisesti myös kalastuksenviranomaisten säätelypäätöksiin.

5) Asiakkaat
Kalataloushallinto, ammatti- ja virkistyskalastajat