Tornionjoen lohen ja taimenen kutuvaelluskäyttäytyminen

Tornionjoen kutuvaellukset

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tuotetaan uutta perustietoa Tornionjoen lohien ja meritaimenten kutuvaelluksesta: mm. vaellusnopeudesta, vaelluksen sisäisestä rakenteesta, kutukalojen jakaantumisesta eri vesistönosiin, ja kudun jälkeisestä käyttäytymisestä ja eloonjäännistä.

Tuotokset

Kuvaukset eri vesistönosiin kudulle vaeltavien osakantojen vaelluksista ja vaelluskäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, tiedot lisääntymisalueista ja vaellusreiteistä, meritaimenen vaelluksista meren ja joen välillä, sekä tarkennettu käsitys siitä, mikä osuus merestä jokeen nousevista lohista havaitaan Tornionjoen kaikuluotainseurannassa. Tuloksia raportoidaan viranomaisille, tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle. Projektin aktiviteettien väliraportointi valmistuu 2019 alussa.