Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Tomolab

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hanke liittyy rinnakkaiseen investointihankkeeseen, jossa hankitaan läpäisykyvyltään tehokas ja näytekooltaan monipuolinen röntgentomografialaite kappaleiden rikkomattomaan näyteanalysointiin. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on toteuttaa rinnakkaiseen investointihankkeeseen liittyvät toimenpiteet: laitteistojen kilpailutus, vertailu, käyttöönotto, pilotointi ja koulutus. Luken osalta pilotoinnit keskittyvät biologisten materiaalien, esimerkiksi elintarvikkeiden ja kasvien, analysointiin.

Kumppanit