TOKAT Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun

TOKAT

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on koota poronhoidon paikkatietokanta Liiteri-paikkatietojärjestelmään sekä mahdollistaa poronhoidon omien paikkatietojen ylläpitäminen paliskunnille Harava-järjestelmällä. Samalla poronhoidon Liiteri-tietokantaan liitetään porotalouden tilastot ja Luken tuottamat tiedot paliskuntien laitumista (talvilaidunten määrä, sijainti, kunto ja käytettävyys). Myös muuta tietoa maankäytöstä, asutuksesta ja aluetaloudesta voidaan tarkastella paliskunnittain Liiteri- järjestelmän avulla.

Tuotokset

Tuotetaan edellä kuvattu porotalouden paikkatietokanta Liiteri-järjestelmään ja mahdollistetaan sen ylläpitäminen. Samalla Liiteri-järjestelmään rakennetaan työkaluja eri käyttäjäryhmille helpottamaan heidän tarvitsemansa porotalouden ja maankäytön tiedon löytämistä ja yhdistelemistä.