Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle

Toimitusvarmat ja tehokkaat pu

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Tutkimushanke tuottaa metsä- ja energiateollisuudelle, puunkorjuu- ja kuljetusyrityksille sekä kone- ja laitevalmistajille tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita, jotka parantavat näiden elinkeinojen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Työtä tehdään yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on: 1)Tarkastella korjuu- ja kuljetuskaluston monikäyttömahdollisuuksia: parantaa metsäbiomassan kuljetustehokkuutta: parantaa hakkeen laatua: kehittää kustannustehokkaita logistisia toimintamalleja, joilla metsähakkeen käytön kulutushuippujen ja kausivaihtelun aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää: sekä hakea keinoja parantaa kuljettaja- ja kalustoresurssien ympärivuotista työllistymistä. 2) Tutkia ja kehittää tehokkaita työtapoja metsähakkeen hankinnan eri työlajeihin (hakkuu, haketus & kaukokuljetus), sekä selvittää käyttäjäänsä opastavan työkoneen toteuttamismahdollisuuksia aines- ja energiapuun hankinnassa. 3) Ennaltaehkäistä metsähakkeen hankinnan haitallisia seurannaisvaikutuksia, etenkin lahottajasienten ja hyönteisten aiheuttamia, korjuutoimintaa ja varastointilogistiikkaa kehittämällä.