Toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta

Toimijakohtaiset kiintiöt

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Luke selvittää maa- ja metsätalousministeriölle minkälaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia toimijakohtaisella kiintiöjärjestelmällä on ensimmäisen vuoden aikana ollut.

Tuotokset

Hankkeen tulokset kootaan maa- ja metsätalousministeriölle luovutettavaan raporttiin. Laaditaan myös artikkeli julkaistavaksi vuonna 2019.