Tilastotuotannon integrointihanke 2

Tintti2

Alkamispäivä

03.05.2018

Päättymispäivä

30.06.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Luken tilastoja tuotetaan tällä hetkellä erilaisilla menetelmillä ja teknologioilla fuusioituneiden organisaatioiden taustoista johtuen. Nykyinen toimintatapa on henkilöriippuvaista, ja toisaalta osa teknologisista ratkaisuista on vanhentuneita.

Tintti1-hankkeessa luotiin yhteinen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva malli (tieto- ja teknologia-arkkitehtuuri), jonka pohjalta tilastotuotantoa on tarkoitus yhtenäistää. Yhtenäisten tuotantotapojen kautta pystytään parantamaan tilastojen laatua, ajantasaisuutta, tuotannon varmuutta ja kustannustehokkuutta.

2) Toteutus
Projektissa kehitetään ja uudistetaan tilastointiprosesseja yhteiseen tieto- ja teknologia-arkkitehtuuriin.

Projektin sisältö suunnitellaan kesän 2018 aikana, ja toteutus alkaa syksyllä 2018.

3) Tuotokset
Hankkeessa uudistetaan mm. lihatilastojen tietojärjestelmä ja tietojenkäsittely, lisäten automatisoinnin osuutta ja rajapintojen käyttöä tiedonkeruussa. Vuonna 2019 on tarkoitus uudistaa useita metsä- ja kalastilastoja.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Yhtenäiset tilastotuotannon menetelmät tehostavat toimintaa. Tietojen hyödynnettävyys paranee yhtenäisten tietokantaratkaisuiden myötä. Yhtenäiset tietojärjestelmät ja menetelmät helpottavat sijaistuksia sekä tietojärjestelmien ja tietokantojen ylläpitoa. Tilastotuotannon laatu ja mm. teknologinen tietoturvallisuus paranee uudistuksen myötä.

5) Asiakkaat
Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä tilastojen tiedonantajien kanssa. Toimintaa uudistettaessa pyritään löytämään kuhunkin tarkoitukseen optimaalinen ratkaisu tietojen toimittamiseen.

Tilastojen loppukäyttäjille hanke näkyy välillisesti nopeutuneena ja tehostuneena tilastotuotantona.

Hanke on Luken tilastopalveluiden toiminnan uudistamiseen tähtäävä hanke, johon osallistutaan laajasti tilastoyksiköstä, ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä ict-toimittajien kanssa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

-