Tilastotuotannon integrointihanke

Tintti

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen prosessi, tietojärjestelmät ja tietokannat Luonnonvarakeskuksen tilastotuotantoon. Hanke on laaja ja sen tavoitteet tarkentuvat varsinaista hanketta edeltävässä esiselvitysvaiheessa, joka toteutetaan syksyllä 2015.

2) Toteutus
Hankkeessa kuvataan kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä hyödyntäen nykyinen tilastotuotantoprosessi ja sitä tukevat järjestelmät. Kuvaamisen painopiste on kuitenkin tavoitetilan kuvaamisessa. Kun tavoitetila on saatu kuvattua, tietojärjestelmät ja tietokannat uudistetaan tavoitetilan mukaisiksi projektissa määriteltävän prioriteettijärjestyksen mukaisesti.

3) Tuotokset
Tavoitetilan kuvaus tilastotuotantoprosessista sekä tämän tavoitetilan mukaisesti toteutetut (vähintään yksi) tilastoprosessit ja malli jonka mukaan tilastojen tuotantoprosessi jatkossa toteutetaan.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Yhtenäinen tapa toteuttaa tilastotuotantoa eri tilastoissa tehostaa huomattavasti tilastotuotantoprosessia. Kaikki tilastotiedot saadaan tietokantoihin ja tilastotietojärjestelmät toteutetaan yhtenäisen mallin mukaisesti. Yhtenäiset tietojärjestelmät ja tietokannat helpottavat sijaistuksia sekä tietojärjestelmien ja tietokantojen ylläpitoa.

5) Asiakkaat
Tiedonantajat, tilastojen käyttäjät ja tilastotuotantoa tekevät henkilöt.