Tilusjärjestelyjen yhteiskunnalliset vaikutukset -esiselvitys ja soveltaminen kohdealueille

TilusYH

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

30.09.2019

Tavoitteet

Hankeessa tuotetaan uutta tietoa peltotilusjärjestelyjen kokonaisvaikutuksista, johon kuuluvat maatalouden lisäksi alueen ympäristö, elinvoimaisuus ja ihmiset. Aluksi kehitetään mittaristo, jolla vaikutuksia voidaan mitata. Tämän jälkeen mittaristoa sovelletaan kokonaan tilusjärjesteltyyn Sievin kuntaan ja läheisiin tilusjärjestelemättömiin vertailukuntiin.

Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa peltotilusjärjestelyjen euromääräisistä kokonaisvaikutuksista. Tuloksilla voidaan perustella aiempaa kattavammin aluetason kokonaishyötyjä, joita saadaan aikaan yhteiskunnan tilusjärjestelyihin käyttämällä tuella.