Tilastotiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Tilastotiede

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektin tavoite on ylläpitää ja vahvistaa Luken tutkimuksessa tarvittaviin tilastotieteen menetelmiin liittyvää asiantuntemusta ja kehittää uutta metodiikkaa Luken tutkimuksen tarpeisiin. Toimintamuotoja: Tilastotieteen konferensseihin osallistuminen, tutkimusrahoituksen hakeminen (Suomen Akatemia) ja tätä pohjustava pienimuotoinen tutkimusyhteistyö. 2016 (I) Ääriarvojen spatiaalinen interpolointi, sovellus tuholaispistiäisten massaesiintymien ennakointiin (jatkoa menetelmäjulkaisulle Thibaud et al. 2015) (ii) Menetelmäjulkaisu metsäinventointeihin kehitetystä otantasimulaattorista (iii) Eläinten liikkumisen mallintaminen Luken ja UEF:n panta-aineistoista (liittyen SA:lta haettuun projektiin ordSpat, valmistelutunnus 9081957; pohjustusta vielä paremmalle hakemukselle, jos rahoitusta ei myönnetä ja tulevalle työlle jos myönnetään).

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt