Naudan hedelmällisyyden parantaminen

TIINEEKSI Naudan hedelmällisyy

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hyvä hedelmällisyys on lypsykarjalle taloudellisesti tärkeä ominaisuus. Huonosta hedelmällisyydestä aiheutuu karjataloudelle huomattavia kustannuksia. Hedelmällisyyshäiriöt ovat ensikoiden tärkein ja lehmien toiseksi tärkein poiston syy suomalaisilla lypsykarjatiloilla. Kustannuksia syntyy, kun hiehoja joudutaan kasvattamaan poistettavia yksilöitä korvaamaan. Poistoista johtuen myös jalostusvalinta heikkenee, sillä suuri osa lehmävasikoista joudutaan valitsemaan karjaan poistettavien tilalle. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa eläinlääkärikäynnit hedelmällisyyshäiriöiden hoitoja varten sekä lisääntynyt tarve seminologipalveluille. Pitkälle jalostetuilla, korkeatuottoisilla lehmillä on usein heikentynyt hedelmällisyys. Lehmien hedelmällisyyden parantamisen lisäksi tutkimuksella voitaisiin tehostaa lisääntymistekniikoita mm. alkiotuotantoa, jolloin tehostuneen jalostusvalinnan kautta olisi mahdollista saada suurtakin taloudellista hyötyä. TIINEEKSI-hanke on naudan hedelmällisyystutkimuksen sateenvarjohanke, joka kokoaa yhteen kaksi eri osahankekokonaisuutta, joista on omat green card hakemukset. Ensimmäisessä osahankkeessa "Genomics in herds" hyödynnetään lehmien genomista informaatiota nykyisin käytettävän sonnien informaation lisäksi, hyödynnetään naudan sekvenssiä ja kehitetään genominen eläinmalli hedelmällisyysominaisuuksien parantamiseksi. Toisessa alahankkeessa alahankkeessa "Embryotech" kehitetään munasolu- ja alkiotekniikoita sekä tekniikoita, joilla mahdollistetaan genomivalinta alkiosta. Sateenvarjohanke sisältää myös koordinaatiotyötä osahankkeiden yhteistyön ja keskinäisen informaation kulun tukemiseksi. Hanketta osahankkeineen rahoittaa MAKERA, NAV, Faba, Valio, VikingGenetics. Osahankkeella 2 on toisena ulkopuolisena rahoittajana VikingGenetics.