Tieteellisen tiedon käyttö lohenkalastuksen kantakohtaisissa säätelymalleissa

TIETOLOHI

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Pitkäjänteinen lohikantojen hoito ja hyödyntäminen edellyttää tavoitteellista ja tutkimustietoon perustuvaa kalastuksen säätelyjärjestelmää ja kantojen hoito-ohjelmaa. Viime vuosien kansainväliset tutkimushankkeet ovat tuottaneet runsaasti uutta, mm. geneettistä informaatiota, jonka perusteella voidaan erotella ja tunnistaa yksittäisten lohikantojen esiintyminen niin Barentsinmeren rannikon kuin Tenojoen pääuoman sekakantakalastuksessa. Tähän tietoon perustuvissa kalastuksen säätelyjärjestelmissä voidaan säätelyä kohdentaa aiempaa tarkemmin ajallisesti, paikallisesti ja pyydys- tai kalastajaryhmittäin, jolloin yksittäisten lohikantojen kalastuskuolevuudelle kriittiset tekijät voidaan tunnistaa rannikon ja joen pääuoman sekakantakalastuksessa