Tiekartta kestävän puutuotannon tehostamiseksi

Tiekartta kestävään puutuotantoon

Alkamispäivä

21.05.2018

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Hankkeessa metsäbiotalouden toimijat ja sidosryhmät laativat yhteinen tiekartan toimista talousmetsien puuntuotannon tehostamiseksi kestävällä tavalla. Tiekarttaa varten kartoitetaan puuntuotantoa lisäävät resurssitehokkaat ja kestävyyskriteerit täyttävät toimintamallit lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä ja arvioidaan niiden toteutuskelpoisuutta monitavoitteisen metsien hyödyntämisen eri näkökulmista.

Tuotokset

Työn tuloksena valmistuu tiekarttatyön prosessia kuvaava, sekä tulokset ja johtopäätökset sisältä raportti, sekä esitysmateriaali projektin päätuloksista. Tiekarttatyön tarkoitus on johtaa konkreettisiin laajoihin yhteistyöhankkeisiin uusien toimintamallien käynnistämiseksi, sekä tutkimus- ja kehitysprojektien käynnistämiseen tärkeimmiksi katsotuilla painoaloilla.