Männyn käyttöaluetestaus muuttuvassa ilmastossa

TesMu Mä-käyttöaluetestaus

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suomen metsänviljelyn perustana on toimivat siemenviljelykset, jotka on perustettu jalostetulla materiaalilla. Tässä tavoitteena on ollut parantaa sekä viljeltävien puiden laatua että kasvua. Siemenviljesten toimivuuden varmistamiseksi ne on perustettu hyville kasvupaikoille ja sopiviin olosuhteisiin, jotta hyvä siemensato on pystytty varmistamaan. Tämä on johtanut siihen, että pohjoista alkuperää olevaa materiaalia on jouduttu siirtämään etelään. Ilmaston muuttuessa on yhä korostetummin ilmennyt, että näiden siemenviljelysten tuottaman siemenaineksen käyttöalueita ei voida varmistaa ilman asoveltuvaa testausta.
Tässä hankkeessa kehitetään käytössä olevaa (Pulkkinen, P. 1995. Valikoivalla keruulla männyn siemenviljelyssiementä entistä pohjoisemmille käyttöalueille. Rep. Found. Forest Tree Breed. 11)ja Eviran hyväksymää testausmenetelmää ja pyritään välittömästi tuottamaan hyväksyttävissä olevat käyttöalueet testattaville siemensadoille.

2) Toteutus
Pakastustestaukset, vaurioluokitukset, tuloslaskennnat sekä käyttöaluehdotukset keväällä 2016 ja 2017. Koemateriaalina yhteensä korkeintaan 37 männyn kaupallitsa siemenviljelysatoa. Kesä-syksy 2017 Haapastensyrjän käytettävissä olevien tilojen soveltuvuuden testaaminen käytöaluemäärityksiin.

3) Tuotokset
Kehittyneempi testausmenetelmä männyn käyttöaluemääritykseen sekä hyväksyttävissä olevat käyttöalueet noin 35 siemensadolle.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Lisää metsänviljelyssä käytettävän siemenen määrää ja käyttöalueita ja viedään kaupalliseen käyttöön välittömästi.

5) Asiakkaat
Siemen Forelia ja taimitarhat.