Tervon toimintamalli valintajalostuksen kehittämiseen

Tervon toimintamalli

Alkamispäivä

01.07.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelysuunnitelmassa ja valtion vesiviljelystrategia 2022:ssa pyritään tehostamaan valintajalostustoiminnan, vesiviljelytutkimuksen ja vesiviljelyelinkeinon yhteistyötä. Tavoitteena on turvata valintajalostustoiminnan menestyksekäs eteneminen ja siirtää tuotannollista viljelytoimintaa pois Luken vastuulta. Tervon valintajalostustoiminnan ja Rymättylän merikassitutkimuksen jatkamiseksi valmistellaan uutta toimintapaa Luken ja vesiviljely-yritysten kesken, jossa Luke vastuulle jäisi tutkimus, kehittäminen ja ohjaaminen ja yritykset tarjoasisivat toimintaympäristön tutkimustyölle. Myös uutta toimintamallia velvoiteistutusten lähtömateriaalin tuotantoon ja kalakantojen monimuotoisuuden säilytykseen valmistellaan osana projektia.

2) Toteutus

Tervon toimipaikan omistusjärjestelyt uusitaan ja tuotannollista toimintaa varten pyritään perustamaan tuotantoyhtiö vesiviljely-yritysten kanssa. Valintajalostustoiminta jää Luken vastuulle ja sitä tehdään ensisijaisesti Tervossa yhteistyössä tuotantatoyhtiön ja muiden strategisten partnereiden kanssa. Liiketoimintasuunnitelma, Hilma-kilpailutus ja erilaisten juridiset taustaselvitykset tehdään yhteistyössä ostopalveluna palveluyritysten kanssa. Meriviljelyn tutkimuksen koetoimintatarpeita varten valmistellaan yhteistoimintamalli merialueen kasvatusyrityksen/-yrityksien kanssa ja selvitetään tuotantolupaehtoja AVIn ja ELY-keskuksen kanssa. Kalatalousvelvoitteista vastuussa olevien toimijoiden kanssa selvitetään mahdollisuudet nykyisen yhteistyön kehittämisestä työpajatyöskentelyllä.

3) Tuotokset

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan uusi toimitamalli yritysten kanssa, jossa Luke voi keskittyä valintajalostuksen tutkimuksiin, kehittämiseen ja ohjaamiseen. Tuotantoyhtiö turvaa valintajalostetun materiaalin saannin jatkokäyttäjille ja kasvattaa sen tarjontaa kysyntää vastaavalla tavalla kotimaassa ja ulkomaille. Mikäli tämä malli ei toteudu turvataan kalojen valintajalostuksen jatkaminen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Luken omissa tiloissa ja yhteistyössä strategisten viljelykumppanien kanssa heidän laitoksissaan. Saadaan valmisteltua yhteistoimintamalli meriviljelyn laajentamiseksi välttämättömien koetoimintatilojen käyttämisestä strategisten viljelykumppanien kanssa. Saadaan kehitettyä toimintamalli kalatalousvelvoitetoimijoiden laajemmasta osallistumisesta kalalajien ja -kantojen monimuotoisuuden säilyttämiskustannuksiin.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tervon toiminnan kustannukset Lukelle vähenevät molemmissa vaihtoehdoissa ja käytettävissä olevia voimavaroja voidaan suunnata tehokkaammin valintajalostuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Merialueen kalankasvatuksen koetoiminta saadaan käyntiin yksityisten toimijoiden kanssa ja koetoiminta tukee merialueen kalankasvatuksen laajentamista ympäristövastuullisesti. Kalatalousvelvoitetoimijat osallistuvat monimuotoisuuskustannusten ylläpitoon aiempaa kattavammin.


5) Asiakkaat


MMM, kalankasvatusyritykset, vesiviljelyalan yritykset, kalatalous- ja ympäristöviranomaiset.