Tervetaimiketju-Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien välttäminen

Tervetaimiketju

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Terveen taimen käyttö on ennakoivaa varautumista kasvintuhoojia vastaan ja on osa integroitua kasvinsuojelua. Monivuotisilla puutarhakasveilla varmennetun taimituotannon järjestelmällä voidaan tuottaa tervettä taimiaineistoa puutarhaelinkeinon käyttöön. Kasvituotteiden kauppa on kuitenkin kansainvälistynyt voimakkaasti ja kasvintuhoojaongelmat ovat lisääntyneet. Suomalainen varmennetun taimituotannon järjestelmä vaatii toimintamallin muutoksen muuttuneissa taloudellisissa ja ympäristöllisissä olosuhteissa. Luonnonvarakeskus on käynnistänyt kilpailutuksen varmennetun taimituotannon alkuosan tuotantovaiheiden järjestämisestä. Hankeen tavoitteena on tukea ulkoistamisen tuloksena mahdollisesti syntyvien toimintamallien käynnistymistä luomalla menettelyohjeet uudelle tai uusille toimijoille Luken, Eviran asiantuntijoiden sekä taimituottajien välisenä yhteistyönä. Varmennetun taimituotannon nykyistä laajaa kasvivalikoimaa joudutaan todennäköisesti vähentämään liian suurten kustannusten ja heikon myyntikannattavuuden vuoksi. Hankkeessa järjestetään Luken tuotannosta poistuvien kasvikantojen korkealaatuinen, terveen ja lajikeaidon ylläpito sekä lisäys suomalaisilla taimistoilla. Hankkeessa tarkastellaan myös FinE-tavaramerkin käyttömahdollisuutta ja kehittämistä suomalaisen puutarhakasviaineiston käytön edistämisessä. Selvitysosuudet tehdään toimijalähtöisesti työpajamuotoisina. Tavoitteena on huomioida eri toimijaryhmien näkökulmat, jotta taimituotannon uudelleenjärjestelysuunnitelma sekä kasvilajikohtaiset kehittämissuunnitelmat toteuttavat yhteisiä tavoitteita. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tarvittaessa kannattavuutta koskevia tuotantokustannuslaskelmia sekä markkinakartoituksia. Koko hankkeen toteutukseen osallistuvan hankeryhmän muodostavat Luke, Eviran Kasvinterveyden yksikkö ja puutarha-alan järjestöistä erityisesti Taimistoviljelijät ry. Hanke on kaksivuotinen (1.4.2016-31.3.2018). Hankkeen tulokset hyödyttävät suomalaista puutarha-alan yritystoimintaa sekä valtiorahoitteisten viranomais- ja asiantuntijatehtävien kehittämistä. Samalla kehitetään taimien tuotantojärjestelmiä, joilla pystytään estämään kasvintuhoojavahinkoja puutarhatuotannossa, viheralueilla ja metsissä.