Tervasrosopuun yhdisteet

Terva

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tunnistaa tervasrosopuun sisältämät puun tuottamat sekundäärimetaboliayhdisteet sienitartuntaa vastaan. Uusia kasvi- ja sieniperäisiä yhdisteitä tarvitaan kasvi- ja muiden tautien torjuntaan ja leviämisen hillitsemiseen sekä terveystuotteiksi.

Tuotokset

Tuotetaan lista männyn tuottamista puolustusyhdisteistä tervasrososientä vastaan. Tunnistettuja tervasrosopuun uutteita ja yhdisteitä voidaan käyttää terveystuotteiden tuotekehittelyn pohjana.