Tenojoen lohisaaliiden arviointimenetelmät kalastuksen muutoksissa pitkällä ajanjaksolla

Tenon lohisaalis

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeessa raportoidaan Tenojoen vesistöalueen tilastoidut lohisaaliit Suomen puolelta, noin 40 vuoden tutkimusjaksolta. Saalismääriä(kg) voi tarkastella vuosittain, joittain, kalastusalueittain, kalastajaryhmittäin ja pyyntitavoittain. Raportissa esitettyihin saalistilastoihin (taulukoihin ) liitetään tiedustelu- ja arviointimenetelmät ja koostetaan myös tärkeimpiä kalastusolosuhteista ja -tavoista johtuvia muutoksia tilastolukujen taustatiedoiksi.

Tuotokset

Raporttijulkaisut Tenojoen pitkän ajanjakson lohisaalistilastoista.