Teno kaikuluotaus

Teno kaikuluotaus

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kartoittaa Tenon pääuomasta soveltuva alue aikuisten nousulohien kaikuluotauslaskentaa varten ja testata laskentaan soveltuvia kaikuluotaustekniikoita (v. 2017) sekä arvioida valittavan tekniikan avulla Tenojokeen kaudella 2018 nouseva lohimäärä.

Tuotokset

Projektin kautta saadaan käsitys Tenon pääuomassa lohien laskentaan soveltuvista paikoista ja laskentamenetelmistä sekä arvio Tenoon nousevasta kokonaislohimäärästä keskeisen nousukauden aikana kesä-elokuussa 2018.