Kuusen solukkolisäysteknologioiden testaus (EAKR)

TeknoSE

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2017

Rahoittajat

Tavoitteet

Kasvullisella lisäyksellä voidaan tuottaa ominaisuuksiltaan tunnettua ja tasalaatuista taimiaineistoa erilaisiin metsäbiomassan käyttötarkoituksiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kuusen alkiomonistukseen (somaattinen embryogeneesi, SE) perustuvan teknologian kustannustehokkuutta tuotannon eri vaiheissa, sekä pilotoida SE-taimien kasvatusta yhdessä alan yritysten kanssa. Tarkoituksena on myös rekisteröidä ensimmäinen solukkolinjayhdistelmä metsänviljelyaineistoksi.

Tuotokset

TeknoSE-hankkeen konkreettisina tuotoksina syntyy tutkimus,- testaus- ja vertailutuloksia eri tavoista toteuttaa kuusen solukkotaimien tuotantoketjun työvaiheita, sekä näihin perustuva ohjeistus erityisesti liittyen bioreaktorien ja LEDvalaisun käyttöön. Konkreettisesti syntyy myös laboratoriossa testattua ja taimitarhalla edelleen kasvatettua solukkotaimiaineistoa, joka on edelleen käytettävissä tutkimus- ja kehitystarkoituksiin.