TehoToimi. Tilatason toimien ympäristö- ja kustannustehokkuus nautakarjatiloilla

TehoToimi

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kustannus/hyöty (e/kg P) laskelmien tekeminen sekä taloudellisen optimin laskeminen karjatilan P-kierron oleellisimpiin valintoihin (lannoitus, sadon määrä, lietteenlevitystekniikka) liittyen sekä viljelijän että ympäristön näkökulmasta.

Tuotokset

-maan P-luvusta riippuvainen dynaaminen nurmentuotantomalli
-sähköiset tietokortit
-kotimaiset ja ulkomaiset kongressijulkaisut
-1-2 tieteellistä käsikirjoitusta
-nautakarjatiloille suunnattu toimintaohje fosforikierron optimoimiseen nykyisissä olosuhteissa
-ennakkoarvio fosforikierron optimoimisesta ilmastoskenaarioiden mukaisissa tulevaisuuden talviolosuhteissa